Skip to main content

Show filters

Hide filters

3008
Ocupații

Partea privind ocupațiile este una din cele trei secțiuni ESCO. Ea organizează conceptele legate de ocupații. Pentru a structura ocupațiile, folosește raporturile ierarhice dintre acestea, metadate, precum și corespondențe cu Clasificarea internațională standard a ocupațiilor (ISCO).

Fiecare concept legat de o ocupație conține un termen preferat și o serie de termeni nepreferați sau ascunși în fiecare din limbile în care este disponibil ESCO.

De asemenea, fiecărei ocupații îi corespunde un profil. Profilul conține o explicație a ocupației respective sub formă de descriere, notă privind domeniul de aplicare și definiție. În plus, enumeră cunoștințele, aptitudinile și competențele pe care experții le-au considerat relevante pentru această ocupație la scară europeană.