Skip to main content

Show filters

Hide filters

oferă consultanță cu privire la procedura de omologare

Description

Description

Oferă consultanță producătorilor de vehicule cu privire la procedurile de solicitare a certificatelor de omologare de tip pentru un vehicul, o componentă sau un set de componente. Oferă asistență în ceea ce privește transmiterea documentației tehnice către autoritatea de omologare și monitorizarea rezultatelor cererilor. Oferă asistență în timpul inspecțiilor și al controlului conformității producției și sprijină producătorul în emiterea unui certificat de conformitate.

Relații