Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizează auditul

Description

Description

Organizează examinarea sistematică a registrelor contabile, a evidențelor contabile, a documentelor și a cupoanelor valorice pentru a stabili în ce măsură situațiile financiare prezintă o imagine reală și corectă și pentru a se asigura că registrele contabile sunt corect întreținute în conformitate cu legislația.