Skip to main content

Show filters

Hide filters

elaborează strategii de remediere a siturilor contaminate

Description

Description

Elaborează strategii pentru eliminarea poluării și a contaminanților din sol, ape subterane, ape de suprafață sau sedimente, ținând seama de reglementările în materie de remediere a mediului și de tehnologiile disponibile.