Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile

Description

Description

Diferitele tipuri de surse de energie care nu pot fi epuizate, cum ar fi energia eoliană, solară, a apei, a biomasei și a biocombustibililor. Diferitele tehnologii utilizate pentru punerea în aplicare a acestor tipuri de energie într-o măsură din ce în ce mai mare, cum ar fi turbinele eoliene, barajele hidroelectrice, sistemele fotovoltaice și energia solară concentrată.

Etichetă alternativă

metode de utilizare a resurselor regenerabile de energie

tehnologii pentru energii regenerabile

Relații