Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

alfabetizarea mediatică și informațională

Description

Description

Capacitatea de a accesa mijloacele mass-media, de a înțelege și de a evalua critic diferite aspecte ale mass-mediei și ale conținutului mediatic și de a crea comunicări într-o varietate de contexte. Aceasta implică o serie de competențe cognitive, emoționale și sociale care includ utilizarea textului, a instrumentelor și a tehnologiilor, aptitudinile gândirii critice și ale analizei, practicarea compunerii mesajelor și a creativității, precum și capacitatea de a se implica în reflecție și în gândirea etică.

Etichetă alternativă

deplasează blocuri de piatră

mută blocuri de piatră

transferă blocuri de piatră