Skip to main content

Show filters

Hide filters

gestionează riscurile clinice

Description

Description

Îmbunătățește calitatea și furnizării în condiții de siguranță a asistenței medicale, punând un accent deosebit pe identificarea acelor circumstanțe care expun clienții, familiile și îngrijitorii acestora, membrii personalului, studenții și alte persoane riscurilor de vătămare și acționează pentru a preîntâmpina sau pentru a controla aceste riscuri.