Skip to main content

Show filters

Hide filters

monitorizează documentația aferentă schimburilor comerciale

Description

Description

Monitorizează înregistrările scrise care conțin informații referitoare la tranzacții comerciale, cum ar fi factura, scrisoarea de credit, comanda, expedierea, certificatul de origine.

Etichetă alternativă

verifică documentația aferentă schimburilor comerciale

Relații