Skip to main content

Show filters

Hide filters

monitorizează conformitatea parametrilor în proiecte de construcții

Description

Description

Monitorizează progresele înregistrate pe șantierele de construcții și conformitatea a diverși parametri evidențiați în faza de proiectare, cum ar fi calitatea, costurile, calendarul și responsabilitățile contractanților.