Skip to main content

Show filters

Hide filters

gestionează modificările proiectului

Description

Description

Gestionează modificările solicitate sau identificate ale planificării inițiale a proiectului, evaluează necesitatea de a pune în aplicare modificările și le comunică diferitelor părți interesate din cadrul proiectului. Actualizează documentația relevantă a proiectului.

Etichetă alternativă

administrează un studiu amplu al stilurilor de bere din întreaga lume

utilizează un studiu amplu al stilurilor de bere din întreaga lume

aplică studiul stilurilor de bere din întreaga lume

folosește un studiu amplu al stilurilor de bere din întreaga lume

implementează un studiu amplu al stilurilor din întreaga lume

Relații