Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrează contracte de închiriere

Description

Description

Întocmește și gestionează contractul dintre locator și locatar, care permite locatarului să aibă dreptul de a utiliza o proprietate deținută sau gestionată de către locator pentru o perioadă de timp.

Relații