Skip to main content

Show filters

Hide filters

identifică indicatori-cheie de performanță

Description

Description

Identifică măsurile cuantificabile pe care o întreprindere sau un sector le utilizează pentru a măsura sau a compara performanța în îndeplinirea obiectivelor operaționale și strategice, utilizând indicatori de performanță prestabiliți.