Skip to main content

Show filters

Hide filters

menține documentația administrativă

Description

Description

Îndosariază și organizează documente administrative profesionale în mod cuprinzător, păstrează evidențe ale clienților, completează formulare sau jurnale de bord și pregătește documente cu privire la chestiuni legate de întreprindere.

Relații