Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
aptitudini

Partea privind aptitudinile din cadrul ESCO face distincția între i) conceptele de aptitudine/competență și ii) conceptul de cunoștințe, indicând tipul de aptitudini. Cu toate acestea, nu se face nicio distincție între aptitudini și competențe. Fiecare dintre aceste concepte este însoțit de un termen preferat și de o serie de termeni nepreferați în fiecare dintre cele 27 de limbi ale ESCO.

Fiecare concept include, de asemenea, o explicație sub formă de descriere.   Pilonul aptitudinilor din cadrul ESCO conține 13 485 de concepte structurate într-o ierarhie care conține patru subcategorii. Fiecare subcategorie vizează diferite tipuri de concepte referitoare la cunoștințe și la aptitudini/competențe:     

  • Cunoștințe      
  • Aptitudini      
  • Atitudini și valori      
  • Aptitudini și cunoștințe lingvistice  

IPe lângă ierarhie, subseturile de aptitudini pot fi consultate în modul următor:      

  • o ierarhie transversală a aptitudinilor     
  • o colecție de limbi     
  • o colecție de aptitudini digitale    

Ierarhia aptitudinilor ESCO este într-un proces continuu de îmbunătățire. Vă rugăm să ne comunicați observațiile dumneavoastră cu privire la calitatea aptitudinilor și a grupurilor de aptitudini prin intermediul paginii noastre pagina de contact.      

Aviz privind drepturile de autor: Ierarhia aptitudinilor ESCO se bazează parțial pe elemente din clasificarea O*Net existentă și pe glosarul canadian al aptitudinilor și cunoștințelor. Pentru mai multe informații, faceți click aici.          

O*NET OnLine este o aplicație pusă la dispoziție de Departamentul pentru locuri de muncă și formare al Ministerului Muncii din Statele Unite (USDOL/ETA). Utilizată sub licență CC BY 4.0 O*NET® este o marcă comercială a USDOL/ETA.         

Skills and Knowledge Checklist este pusă la dispoziție de Guvernul Canadei. Guvernul Canadei dezvoltă în prezent cadre și produse pentru a defini și a descrie mai bine competențele, iar Skills and Competencies Taxonomy este primul document publicat.