Skip to main content

ESCO este clasificarea multilingvă a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor europene. ESCO face parte din Strategia Europa 2020.

Clasificarea ESCO identifică și clasifică aptitudinile, competențele, calificărilor și ocupațiile relevante pentru piața muncii din UE și pentru educație și formare profesională. Ea indică sistematic relațiile dintre diferitele concepte.