Skip to main content

Calificările sunt rezultatul formal al unui proces de evaluare și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut rezultate ca urmare a învățării la anumite standarde.

Informațiile privind calificările la nivel european sunt afișate acum în Europass și provin din bazele de date cu calificări naționale ce reflectă cadrele naționale ale calificărilor, care sunt deținute și gestionate de statele membre ale UE. Europass oferă cel mai actualizat și bogat fond de date de înaltă calitate cu privire la calificări, la cadrele naționale ale calificărilor și la oportunitățile de învățare din Europa, ajutând cursanții să găsească un curs în altă țară și angajatorii să înțeleagă valoarea unei calificări din alt stat membru al UE.

Una dintre principalele misiuni ale ESCO este aceea de a construi punți mai puternice între lumea educației și formării și lumea muncii, contribuind la reducerea neconcordanțelor în materie de competențe/aptitudini și sprijinind mai buna funcționare a pieței forței de muncă. Viziunea din spatele ESCO este asigurarea unui limbaj de referință comun, care ar putea sprijini transparența, traducerea, compararea, identificarea și analiza conținutului unei calificări, contribuind astfel la indicarea legăturii dintre acestea și aptitudinile și ocupațiile necesare la nivelul ocupațiilor și al sectoarelor. ESCO face acest lucru în numeroase moduri.

ESCO sprijină descrierea și înțelegerea rezultatelor învățării unei calificări

O terminologie a pieței forței de muncă ce poate ajuta la înțelegerea ocupațiilor și a aptitudinilor care sunt legate de o anumită calificare permite cursanților, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor să utilizeze aceste informații în mod optim: ESCO satisface această necesitate, oferind un vocabular actualizat, bazat pe dovezi și multilingv al aptitudinilor și al ocupațiilor.

ESCO sprijină sistemele de educație și formare în trecerea la rezultatele învățării care răspund mai bine nevoilor de pe piața forței de muncă. Organizațiile care furnizează date privind calificările pot utiliza ESCO pentru a adnota descrieri ale rezultatelor învățării cu terminologie privind aptitudinile, integrând concepte legate de cunoștințe, aptitudini și competențe, care corespund descrierii rezultatelor învățării aferente calificării. Acest lucru ajută instituțiile de învățământ să exprime rezultatele învățării pe care le obțin, astfel încât să faciliteze înțelegerea calificărilor lor de către actorii de pe piața forței de muncă și să atragă cursanți din interiorul și din afara frontierelor.

De asemenea, ESCO este utilizată pentru a colecta și a analiza date privind tendințele aptitudinilor din întreaga Europă și pentru a exploata posibilitățile oferite de tehnicile de analiză a volumelor mari de date. Rezultatele proiectelor de informații privind competențele/aptitudinile constituie un sprijin important și o sursă importantă de informații pentru instituțiile de învățământ și formare, putând să le ajute să elaboreze programe de învățământ ținând seama de necesitățile emergente în materie de aptitudini.

În 2019, Comisia Europeană a desfășurat un proiect-pilot cu statele membre pentru a testa legătura automată dintre rezultatele învățării ale calificărilor și aptitudinile ESCO în diferite limbi și a dezvoltat un instrument informatic dedicat pentru a sprijini autoritățile naționale în cadrul acestui exercițiu. Proiectul a demonstrat valoarea utilizării tezaurului de aptitudini ESCO pentru a asigura transparența calificărilor și o mai bună calitate a datelor privind rezultatele învățării individuale.

ESCO îmbunătățește serviciile personalizate/digitale de orientare profesională

Aptitudinile și ocupațiile ESCO pot fi utilizate pentru a oferi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și cursanților sugestii personalizate de oportunități de învățare și formare. Platformele digitale pot utiliza ESCO pentru a furniza cetățenilor informații privind oportunitățile de învățare, pentru a sugera cursuri, pentru a dezvolta oportunități de formare personalizate și pentru a recomanda parcursuri de învățare pe baza aptitudinilor cetățenilor. Furnizorii de orientare profesională pot utiliza ESCO pentru a presta servicii de orientare profesională și pentru a recomanda o formare adecvată pe baza setului de aptitudini și a aspirațiilor profesionale ale unei persoane.

ESCO sprijină validarea învățării informale și non-formale

ESCO poate fi utilizată pentru validarea învățării informale și non-formale. Rezultatele clare și detaliate ale învățării care sunt furnizate prin ESCO pot fi utilizate pentru a identifica, a documenta, a evalua și a certifica aptitudinile și experiența pe care o persoană le-a dobândit prin învățare informală sau non-formală.

Organizațiile pot utiliza ESCO pentru a identifica aptitudinile dezvoltate ca urmare a unei activități date. În plus, după finalizarea activității de învățare din cadrul unui proiect dat, cursantul poate primi o formă de certificare, de exemplu un certificat deschis, care să coreleze aptitudinile cursanților cu o terminologie standard și să sprijine validarea realizărilor în materie de învățare informală și non-formală. Certificatele pot fi afișate apoi în portofoliile electronice și puse la dispoziția angajatorilor și a altor persoane ca evidențe verificabile ale învățării.

https://europa.eu/europass/ro/find-courses