Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolór/kontrolórka kvality presných zariadení

Description

Code

7543.10.3

Description

Kontrolóri presných zariadení zabezpečujú, aby presné zariadenia, ako sú mikrometre a meradlá, fungovali v súlade s konštrukčnými špecifikáciami. V prípade porúch môžu upravovať presné zariadenia a ich komponenty.

Alternatívne označenie

kontrolór kvality presných zariadení

kontrolórka kvality presných zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept