Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

správca/správkyňa príjmov z reštauračných a hotelových služieb

Description

Code

2431.9

Description

Správcovia príjmov z reštauračných a hotelových služieb maximalizujú príjmy zo zariadení, ako sú hotely, rekreačné strediská a kempingy, a to prostredníctvom analýzy trendov a hospodárskej súťaže. Pomáhajú vedeniu zariadení pri prijímaní strategických rozhodnutí. Správcovia príjmov z reštauračných a hotelových služieb analyzujú a optimalizujú finančný potenciál zariadení a riadia zodpovedajúcich zamestnancov.

Alternatívne označenie

manažérka príjmov z reštauračných a hotelových služieb

manažér príjmov z reštauračných a hotelových služieb

menežérka príjmov z gastronómie a hotelierstva

menežér príjmov z gastronómie a hotelierstva

riaditeľka príjmov z cestového ruchu

riaditeľka príjmov z reštauračných a hotelových služieb

riaditeľ príjmov z cestovného ruchu

riaditeľ príjmov z reštauračných a hotelových služieb

správca príjmov z turizmu

správkyňa príjmov z turizmu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept