Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zdravotnícky laborant/zdravotnícka laborantka

Description

Code

3212.2

Description

Zdravotnícki laboranti pracujú pod dohľadom technika v biomedicíne a vykonávajú základné laboratórne postupy. Pracujú na predbežnom analytickom spracovaní vzoriek, ako je kontrola podrobných údajov o prijatých vzorkách na analýzu, údržbu analyzátorov, pridávanie činidiel a balenie vzoriek. Vykonávajú aj administratívne úlohy, ako je monitorovanie stavu zásob činidiel používaných pri analýze.

Scope note

Excludes people performing analysis of blood samples, cell cultures, or review blood samples. Excludes people performing assignment of blood groups, interpretation of tests or results, or contacting patients with these results.

Alternatívne označenie

zdravotnícka laborantka

zdravotnícky laborant

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept