Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca recepcie

Description

Code

1411.3

Description

Vedúci recepcií majú na starosti riadenie a koordináciu tímu zamestnancov na recepcii, ako aj na oddeleniach pre rezervácie, upratovanie a údržbu.

Alternatívne označenie

riaditeľka prijímacej kancelárie

vedúci recepcie

manažér recepcie

riaditeľ prijímacej kancelárie

vedúca recepcie

manažérka recepcie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept