Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka čítania a písania pre dospelých

Description

Code

2352.1.1

Description

Učitelia čítania a písania pre dospelých vzdelávajú dospelých študentov vrátane nových prisťahovalcov a osôb, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, v základných zručnostiach v oblasti čítania a písania, zvyčajne na úrovni základných škôl. Učitelia čítania a písania pre dospelých zapájajú študentov do plánovania a vykonávania činností v oblasti čítania, posudzujú a hodnotia ich individuálne prostredníctvom úloh a skúšok.

Alternatívne označenie

učiteľ čítania a písania pre dospelých

učiteľka čítania a písania pre dospelých

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept