Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka murárskych prác

Description

Code

3123.1.1

Description

Supervízori murárskych prác kontrolujú murárske práce. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízor murárskych prác

supervízorka murárskych prác

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept