Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inštruktor/inštruktorka v odbore námorníctvo

Description

Code

2320.1.17

Description

Inštruktori v odbore námorníctvo vyučujú všetkých, ktorí v rámci svojho zamestnania riadia lode, ako sú napríklad kapitáni a velitelia lodí. Vyučujú v oblasti vedenia plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy alebo námorných lodí podľa predpisov. Učia svojich študentov teóriu a techniky, ako optimálne riadiť, viesť a navigovať loď a ako treba konkrétnu loď alebo plavidlo udržiavať. Pozorujú a hodnotia študentov pri praktických cvičeniach. Zameriavajú sa aj na predmety nesúvisiace s riadením lode, napríklad na služby zákazníkom (v prípade prepravy osôb) a nariadenia o bezpečnostných opatreniach.

Scope note

Includes people performing recreational boating instruction and sailing instruction not for professional means.

Alternatívne označenie

inštruktor v odbore námorníctvo

inštruktorka v odbore námorníctvo

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept