Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka obrazových zariadení

Description

Code

3521.1.4

Description

Operátori obrazových zariadení kontrolujú (premietané) obrazy predstavenia na základe umeleckej alebo kreatívnej koncepcii v súčinnosti s účinkujúcimi. Ich činnosť musí byť v súlade s výsledkami ostatných operátorov. Operátori obrazových zariadení preto úzko spolupracujú s návrhármi, prevádzkovateľmi a účinkujúcimi. Pripravujú obrazové fragmenty, dohliadajú na nastavenie, riadia technický štáb, programujú zariadenia a obsluhujú videosystém. Ich práca sa zakladá na plánoch, pokynoch a inej dokumentácii.
 

Scope note

This occupation is focused on live performance and not on media or broadcast activities.

Alternatívne označenie

operátor obrazových zariadení

operátorka obrazových zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept