Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

úverový analytik/úverová analytička

Description

Code

3312.2.1

Description

Úveroví analytici skúmajú žiadosti zákazníkov o úver a hodnotia, či sú žiadosti v súlade s nariadeniami a usmerneniami inštitúcie poskytujúcej finančný úver. Na základe úverových analýz poskytujú finančným inštitúciám poradenstvo, či sú zákazníci hodný na poskytnutie úveru. Vykonávajú úlohy, ako napríklad zhromažďovanie údajov o žiadateľovi o úver, ďalšie informácie od iných útvarov alebo inštitúcií o tom, aký druh dohody by mala finančná inštitúcia uzavrieť so žiadateľom o úver. Úveroví analytici sledujú aj vývoj úverového portfólia klientov.

Alternatívne označenie

úverová analytička

úverový analytik

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept