Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecializovaný veterinár/špecializovaná veterinárka

Description

Code

2250.8

Description

Špecializovaní veterinárni sú odborníci s komplexným vedeckým vzdelaním. V rámci nezávislej, etickej a osobnej zodpovednosti majú oprávnenie uplatňovať všetky aspekty veterinárnej medicíny v záujme zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a verejného zdravia v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Okrem toho potrebujú oficiálnu kvalifikáciu a/alebo skúsenosti s konkrétnymi druhmi zvierat a/alebo konkrétnym veterinárnym zákrokom.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Alternatívne označenie

veterinár pre vodné živočíchy

veterinárny dermatológ

veterinár pre voľne žijúce zvieratá

veterinárna parazitologička

veterinárny onkológ

veterinárna mikrobiologička

veterinárny ortopéd

pohotovostný veterinár

veterinárny patológ

veterinárna oftalmologička

veterinárna patologička

veterinárka zameraná na športovú medicínu a rehabilitáciu

pohotovostná veterinárka

veterinárny farmakológ a toxikológ

veterinárna kardiologička

veterinár-špecialista

veterinárny neurológ

veterinárna dietetička

veterinár pre hydinu

veterinárka pre hovädzí dobytok

špecializovaný veterinár

veterinár pre laboratórne zvieratá

veterinárny diagnostik zdravotných snímok

veterinárka pre kone v oblasti internej medicíny

veterinár pre malé prežúvavce

veterinár pre domáce zvieratá v oblasti internej medicíny

veterinárka-špecialistka

veterinárka pre hydinu

veterinárny chirurg

veterinárny kardiológ

veterinár zameraný na správanie zvierat

veterinár zameraný na športovú medicínu a rehabilitáciu

veterinárna klinická patologička

veterinárna neurologička

veterinárny herpetológ

veterinárka pre zvieratá v zoologickej starostlivosti

veterinár pre zvieratá v zoologickej starostlivosti

veterinárka pre domáce zvieratá v oblasti internej medicíny

veterinárna pôrodníčka a gynekologička

špecializovaná zverolekárka

veterinárny pôrodník a gynekológ

veterinárna diagnostička zdravotných snímok

veterinárna dermatologička

veterinárka pre malé cicavce

veterinár pre hovädzí dobytok

špecializovaný zverolekár

veterinárka pre vodné živočíchy

veterinárna ortopedička

veterinárka zameraná na správanie zvierat

veterinárna zubárka

veterinárna farmakologička a toxikologička

veterinárny anestéziológ

veterinárna onkologička

veterinárny dietetik

veterinár pre kone v oblasti internej medicíny

veterinár pre malé cicavce

veterinárka pre voľne žijúce zvieratá

veterinárka pre ošípané

veterinárna herpetologička

veterinár pre ošípané

veterinárka pre laboratórne zvieratá

veterinárny zubár

veterinárny mikrobiológ

veterinárna anestéziologička

veterinárny oftalmológ

veterinárny parazitológ

veterinárka pre malé prežúvavce

veterinárna chirurgička

veterinárny klinický patológ

špecializovaná veterinárka

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept