Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka pobočky

Description

Code

1213.5.1

Description

Riaditelia pobočiek majú na starosti riadenie všetkých záležitostí súvisiacich so spoločnosťou v konkrétnej geografickej oblasti alebo v rámci pobočky podniku. Dostávajú údaje z ústredia a v závislosti od štruktúry spoločnosti je ich úlohou zavádzať stratégiu spoločnosti na trhu, kde daná pobočka pôsobí. Ich úlohou je riadenie zamestnancov, komunikácia, marketing a sledovanie výsledkov a cieľov.

Alternatívne označenie

vedúci filiálky

vedúca pobočky

riaditeľ pobočky

riaditeľka filiálky

riaditeľ filiálky

riaditeľka pobočky

vedúca filiálky

vedúci pobočky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept