Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

informačný pracovník pre mládež/informačná pracovníčka pre mládež

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Informační pracovníci pre mládež poskytujú informácie týkajúce sa mládeže, služby profesijnej orientácie a poradenstva v rozličných prostrediach s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí a podporovať ich dobré životné podmienky a autonómnosť. Zabezpečujú, aby tieto služby boli prístupné, financované a otvorené mladým ľuďom a organizujú činnosti zamerané na oslovenie všetkých mladých ľudí pomocou prostriedkov, ktoré sú účinné a vhodné pre rôzne skupiny a potreby. Informační pracovníci pre mládež majú za cieľ umožniť mladým ľuďom prijímať vlastné informované rozhodnutia a stať sa aktívnymi občanmi. Úzko spolupracujú s inými službami.

Alternatívne označenie

agentka mládeže

agent mládeže

animátor informácií o mládeži

animátorka informácií o mládeži

facilitátor mládeže

informačná a poradenský technička pre mládež

informačná poradkyňa pre mládež

informačný a poradenský technik pre mládež

informačný poradca pre mládež

informátor mládeže

konzultantka mládežníckych projektov

konzultant mládežníckych projektov

mentor mládeže

mimoškolský manažér

mimoškolský manažérka

moderátorka mládeže

moderátor mládeže

odborník na informácie o mládeži

odborníčka na informácie o mládeži

poradca pre kariérny postup mládeže

poradca pre mládež

poradkyňa pre kariérny postup mládeže

poradkyňa pre mládež

poskytovateľ informácií o mládeži

poskytovateľka informácií o mládeži

pracovník školskej mládeže

pracovníčka školskej mládeže

riaditeľ centra mládeže

riaditeľka centra mládeže

terénny informačná pracovníčka

terénny informačný pracovník

vedúca informačnej misie

vedúci informačnej misie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept