Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

informačný pracovník pre mládež/informačná pracovníčka pre mládež

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Informační pracovníci pre mládež poskytujú informácie týkajúce sa mládeže, služby profesijnej orientácie a poradenstva v rozličných prostrediach s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí a podporovať ich dobré životné podmienky a autonómnosť. Zabezpečujú, aby tieto služby boli prístupné, financované a otvorené mladým ľuďom a organizujú činnosti zamerané na oslovenie všetkých mladých ľudí pomocou prostriedkov, ktoré sú účinné a vhodné pre rôzne skupiny a potreby. Informační pracovníci pre mládež majú za cieľ umožniť mladým ľuďom prijímať vlastné informované rozhodnutia a stať sa aktívnymi občanmi. Úzko spolupracujú s inými službami.

Alternatívne označenie

poradkyňa pre mládež

terénny informačný pracovník

odborník na informácie o mládeži

terénny informačná pracovníčka

animátor informácií o mládeži

pracovník školskej mládeže

konzultantka mládežníckych projektov

mimoškolský manažér

mentor mládeže

poskytovateľ informácií o mládeži

agent mládeže

poradkyňa pre kariérny postup mládeže

informačný a poradenský technik pre mládež

informačná poradkyňa pre mládež

facilitátor mládeže

odborníčka na informácie o mládeži

vedúci informačnej misie

poskytovateľka informácií o mládeži

pracovníčka školskej mládeže

informátor mládeže

mimoškolský manažérka

informačný poradca pre mládež

moderátor mládeže

animátorka informácií o mládeži

poradca pre kariérny postup mládeže

vedúca informačnej misie

agentka mládeže

riaditeľ centra mládeže

riaditeľka centra mládeže

moderátorka mládeže

konzultant mládežníckych projektov

poradca pre mládež

informačná a poradenský technička pre mládež

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept