Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka hydraulického kovacieho lisu

Description

Code

7221.3

Description

Operátori hydraulického kovacieho lisu montujú a obsluhujú hydraulické kovacie lisy určené na tvarovanie železných a neželezných kovových obrobkov vrátane potrubí, rúr, dutých profilov a iných výrobkov prvotného spracovania ocele v požadovanom tvare použitím tlakových síl vytvorených tlakom z piestu a kvapaliny.

Alternatívne označenie

operátorka hydraulického kovacieho lisu

operátor hydraulického kovacieho lisu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept