Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chirurgický asistent/chirurgická asistentka

Description

Code

3256.1

Description

Chirurgickí asistenti podporujú lekárov pri lekárskych opatreniach, pri vykonávaní jednoduchých podporných činností počas lekárskych postupov, štandardizovaných diagnostických programov a štandardizovaných testov starostlivosti, zabezpečovaní hygieny na pracovisku, čistení, dezinfekcii, sterilizácii a udržiavaní zdravotníckych pomôcok a vykonávaní organizačných a administratívnych úloh potrebných na prevádzkovanie ordinácie lekára, a to pod dohľadom, na základe pokynov.

Alternatívne označenie

chirurgická asistentka

chirurgický asistent

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept