Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

stredoškolský učiteľ/stredoškolská učiteľka IKT

Description

Code

2330.1.9

Description

Stredoškolskí učitelia IKT vzdelávajú študentov, zvyčajne deti a mladých dospelých, v stredoškolskom prostredí. Zvyčajne ide o učiteľov konkrétnych predmetov, ktorí sa špecializujú a učia vo vlastnom odbore – IKT. Vypracúvajú učebné plány a materiály, monitorujú pokrok študentov, individuálne im pomáhajú v prípade potreby a prostredníctvom úloh, skúšok a testov hodnotia ich nadobudnuté poznatky a výsledky v predmete informatika.

Alternatívne označenie

stredoškolská učiteľka IKT

stredoškolský učiteľ IKT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept