Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hlavný stavbyvedúci/hlavná stavbyvedúca

Description

Code

3123.1

Description

Hlavní stavbyvedúci pokračujú vo všetkých fázach procesu výstavby. Koordinujú rôzne tímy, prideľujú úlohy a riešia problémy.

Alternatívne označenie

hlavný stavbyvedúci

hlavná stavbyvedúca

stavbyvedúci

stavbyvedúca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept