Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

investičný manažér/investičná manažérka

Description

Code

2412.6.3

Description

Investiční manažéri spravujú portfólio investícií, ktoré spoločnosť vlastní. Vykonávajú dôkladné sledovanie investícií hľadajúc najziskovejšie riešenia, ktoré predstavujú finančné produkty alebo cenné papiere. Analyzujú správanie na finančných trhoch, úrokové sadzby a pozície spoločností s cieľom poskytovať klientovi poradenstvo v súvislosti s rizikami a ziskovosťou.

Scope note

Includes people performing financial planning, strategy and research.

Alternatívne označenie

investičná manažérka

investičný manažér

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept