Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prednášajúci asistent na univerzite/prednášajúca asistentka na univerzite

Description

Code

2310.1.42

Description

Prednášajúci asistenti na univerzite sú absolventi vysokých škôl alebo čerství absolventi s dočasnou pracovnou zmluvou na univerzite alebo v škole, pokiaľ ide o zodpovednosť za vzdelávanie. Pomáhajú profesorom, pedagógom alebo učiteľom pri príprave prednášok a skúšok, hodnotení študentských prác a skúšok a konzultácií o spätnej väzbe pre študentov.

Alternatívne označenie

prednášajúci asistent na univerzite

predášajúca asistentka na univerzite

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept