Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka v oblasti kvality

Description

Code

1219.7

Description

Riadiaci pracovníci v oblasti kvality riadia kvalitu služieb v obchodných organizáciách. Zabezpečujú kvalitu operácií vnútropodnikovej spoločnosti, ako sú požiadavky zákazníkov a normy kvality služieb. Monitorujú činnosť spoločnosti a v prípade potreby vykonávajú zmeny.

Alternatívne označenie

manažérka kvality

manažérka kvality služieb

manažér kvality

manažér kvality služieb

riadiaca pracovníčka v oblasti kvality

riadiaci pracovník v oblasti kvality

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept