Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka strediska podpory IT

Description

Code

3512.2

Description

Riadiaci pracovníci strediska podpory IT monitorujú poskytovanie služieb technickej podpory klientom podľa vopred stanovených lehôt. Plánujú a organizujú podporné akcie pre používateľov a riešia problémy súvisiace s IKT. Dohliadajú na tím technickej podpory a zabezpečujú, aby zákazníci získali primeranú spätnú väzbu a podporu. Zúčastňujú sa aj na vypracúvaní pokynov pre služby zákazníkov a na posilňovaní tímu.

Alternatívne označenie

manažér technickej podpory

manažérka technickej podpory

manažér help desku

riadiaca pracovníčka strediska podpory IT

manažérka softvérovej podpory

riadiaci pracovník strediska podpory IT

manažér softvérovej podpory

manažérka help desku

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept