Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti predpredaja IT

Description

Code

2434.3

Description

Špecialisti v oblasti predpredaja IT aktívne podporujú a riadia fázu hodnotenia IT v rámci procesu predaja a pracujú v spolupráci s odbytovým tímom. Poskytujú technické usmernenia pracovníkom v oblasti predpredaja a plánujú a upravujú konfigurácie IT pre jednotlivé výrobky tak, aby spĺňali požiadavky klientov. Ďalej rozvíjajú príležitosti na rozvoj podnikania.

Alternatívne označenie

odborník v oblasti predpredaja IKT

špecialista na predpredajné služby IT

špecialistka na predpredajné služby IT

špecialista v oblasti predpredaja IT

odborníčka v oblasti predpredaja IKT

špecialistka v oblasti predpredaja IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept