Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biofyzik/biofyzička

Description

Code

2131.4.4

Description

Biofyzici skúmajú vzťah medzi živými organizmami a fyzikou. Vykonávajú výskum živých organizmov na základe fyzikálnych metód, ktorých cieľom je vysvetliť zložitosť života, predvídať modely a vyvodiť závery o aspektoch života. Oblasti výskumu zahŕňajú DNA, proteíny, molekuly, bunky a prostredia.

Alternatívne označenie

biofyzik

biofyzička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept