Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

expert/expertka na sociálnu prácu

Description

Code

2635.3.7

Description

Experti na sociálnu prácu poskytujú kvalitné služby v oblasti sociálnej práce prispievaním k rozvoju a zlepšovaniu praxe v oblasti sociálnej práce a sociálnej starostlivosti. Prispievajú k rozvoju politiky, poskytujú odbornú prípravu a zameriavajú sa na výskum v oblasti postupov sociálnej práce.

Alternatívne označenie

expertka na sociálnu prácu

expert na sociálnu prácu

konzultantka v oblasti sociálnej práce

konzultant v oblasti sociálnej práce

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept