Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

zdravotný brat špecialista/zdravotná sestra špecialistka

Description

Code

2221.3

Description

Zdravotné sestry špecialistky pomáhajú pacientom v procese uzdravovania, vykonávajú diagnostiku a poskytujú starostlivosť v rámci konkrétnej ošetrovateľskej oblasti. Príklady takýchto špecializovaných ošetrovateľských pracovných miest zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na tieto povolania: ambulantná sestra, zdravotná sestra s pokročilými skúsenosťami, zdravotná sestra na kardiologickej ambulancii, zubná sestra, komunitná zdravotná sestra, zdravotná sestra na oddelení súdneho lekárstva, zdravotná sestra na oddelení gastroenterológie, hospicová a paliatívna sestra, detská sestra, zdravotná sestra pre verejné zdravie, rehabilitačná sestra, urologická sestra a školská zdravotná sestra. Zdravotné sestry špecialistky sú zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu nad rámec všeobecných zdravotných sestier a sú oprávnené vykonávať prax ako špecialistky so špecifickými odbornými znalosťami v danej oblasti ošetrovateľstva.
 

Alternatívne označenie

zdravotná sestra špecialistka

zdravotný brat špecialista

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept