Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

stredoškolský učiteľ/stredoškolská učiteľka vedeckých predmetov

Description

Code

2330.1.18

Description

Stredoškolskí učitelia vedeckých predmetov vzdelávajú študentov, zvyčajne deti a mladých dospelých, v stredoškolskom prostredí. Zvyčajne ide o učiteľov konkrétnych predmetov, ktorí sa špecializujú a učia vo vlastnom vedeckom odbore. Vypracúvajú učebné plány a materiály, monitorujú pokrok študentov, individuálne im pomáhajú v prípade potreby a prostredníctvom úloh, skúšok a testov hodnotia ich nadobudnuté poznatky a výsledky v danom vedeckom predmete.

Alternatívne označenie

stredoškolská učiteľka vedeckých predmetov

stredoškolský učiteľ vedeckých predmetov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept