Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riadiaci pracovník pestovania plodín/riadiaca pracovníčka pestovania plodín

Description

Code

6114.1

Description

Riadiaci pracovníci pestovania plodín plánujú výrobu, riadia podnik a podieľajú sa na výrobnom procese v zariadeniach na spracovanie plodín.  

Scope note

Includes people performing agrotourism activities.

Alternatívne označenie

riadiaca pracovníčka pestovania plodín

vedúca pestovania poľnohospodárskych plodín

koordinátor poľnohospodárskej produkcie

vedúci pestovania poľnohospodárskych plodín

manažérka pestovania plodín

koordinátorka poľnohospodárskej produkcie

riadiaci pracovník pestovania plodín

agronómka

agronóm

manažér pestovania plodín

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept