Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inžiniersky geológ/inžinierska geologička

Description

Code

2142.1.4

Description

Inžinierski geológovia aplikujú geologické poznatky pri posudzovaní miest, pôd, stability svahov, sedimentov a iných pozorovateľných vlastností na Zemi. Tieto informácie začleňujú do plánovania a rozvoja projektov na týchto miestach. Hodnotia a odpovedajú na otázky týkajúce sa geologických charakteristík pôdy prostredníctvom výskumu a experimentov v rámci lokalít, do ktorých sa má zasahovať.

Alternatívne označenie

inžinierska geologička

inžiniersky geológ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept