Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka na výrobné stroje a zariadenia

Description

Code

2144.1.6

Description

Špecialisti na výrobné stroje a zariadenia projektujú a vykonávajú údržbu strojov a zariadení vo výrobných priestoroch. Navrhujú strojové zariadenia, ktoré prispôsobujú výrobným požiadavkám a procesom. Okrem toho navrhujú údržbu strojov a zariadení pre neprerušované fungovanie.

Alternatívne označenie

špecialistka na výrobné stroje a zariadenia

strojársky špecialista strojov a zariadení

strojárska špecialistka strojov a zariadení

špecialista na výrobné stroje a zariadenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept