Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kurátor/kurátorka v zoologickej záhrade

Description

Code

1431.2.6

Description

Kurátori v zoologických záhradách sú zvyčajne súčasťou stredného manažmentu v danej inštitúcii. Veľká časť ich práce zahŕňa dohľad, správu a rozvoj súboru zvierat. Ich práca sa často týka chovu a starostlivosti o zvieratá, získavania a nakladania so zvieratami v zoologických záhradách a rozvoja nových exponátov. Zoologické záhrady bežne získavajú zvieratá prostredníctvom programov chovu v zajatí. Súbor zvierat zoologickej záhrady, obchod so zvieratami a ich prepravu riadia vládne agentúry, ako aj členské organizácie zoologických záhrad. Kurátori preto pôsobia ako styčné osoby medzi týmito agentúrami a zoologickou záhradou. Okrem toho zohrávajú aktívnu úlohu pri správe funkcií zoologických záhrad a rôznych programov chovu v zajatí.

Alternatívne označenie

kurátorka v zoologickej záhrade

kurátor v zoologickej záhrade

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept