Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista energetik prípravy prevádzky/špecialistka energetička prípravy prevádzky

Description

Code

2149.9.2

Description

Špecialisti energetici prípravy prevádzky dohliadajú na procesy konverzie a distribúcie energie. Analyzujú zásobovanie energiou a energetickú efektívnosť, pričom vyvíjajú nové spôsoby, ako zlepšiť existujúce procesy s ohľadom na technické a finančné aspekty. Skúmajú aj vplyv využívania energie na životné prostredie a zavádzajú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do existujúcich energetických systémov.

Alternatívne označenie

špecialistka energetička prípravy prevázdky

špecialista energetik prípravy prevázdky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept