Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti elektromagnetických technológií

Description

Code

2151.1.2

Description

Špecialisti v oblasti elektromagnetických technológií navrhujú a rozvíjajú elektromagnetické systémy, zariadenia a súčasti, ako sú elektromagnety v reproduktoroch, elektromagnetické zámky, vodivé magnety pri magnetickej rezonancii a magnety v elektromotoroch.

Alternatívne označenie

špecialistka v oblasti elektromagnetických technológií

špecialista v oblasti elektromagnetických technológií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept