Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

supervízor/supervízorka montáže plavidiel

Description

Code

3122.3.7

Description

Supervízori montáže plavidiel koordinujú pracovníkov zapojených do výroby plavidiel a lodí a plánujú ich činnosti. Pripravujú správy o výrobe a odporúčajú opatrenia na zníženie nákladov a zvýšenie produktivity. Supervízori montáže plavidiel školia zamestnancov v politikách spoločnosti, pracovných povinnostiach a bezpečnostných opatreniach. Kontrolujú súlad s aplikovanými pracovnými postupmi a inžinierstvom. Supervízori montáže plavidiel dohliadajú na dodávky a komunikujú s inými útvarmi s cieľom zabrániť zbytočnému prerušeniu výrobného procesu.

Alternatívne označenie

supervízorka montáže plavidiel

supervízor montáže plavidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept