Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prevádzkovateľ/prevádzkovateľka ubytovacieho zariadenia typu bed and breakfast

Description

Code

5152.1

Description

Prevádzkovatelia ubytovacieho zariadenia typu bed and breakfast riadia bežnú prevádzku zariadenia. Starajú sa o spokojnosť hostí.

Alternatívne označenie

prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia typu bed and breakfast

prevádzkovateľka ubytovacieho zariadenia typu bed and breakfast

prevádzkovateľka penziónu

prevádzkovateľ penziónu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept