Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odhadca/odhadkyňa výrobných nákladov

Description

Code

2421.1.1

Description

Odhadcovia výrobných nákladov zhromažďujú a analyzujú údaje na účely posúdenia množstva peňazí, materiálov, práce a času potrebného na výrobné procesy. Vykonávajú analýzy s cieľom identifikovať (alternatívne) nákladovo efektívne technické riešenia a výrobné procesy. Vypracúvajú a využívajú metódy a nástroje na plánovanie, kontrolu a analýzu nákladov. Vykonávajú aj kvantitatívne a kvalitatívne analýzy rizík a podávajú správy o vývoji nákladov.

Alternatívne označenie

odhadca výrobných nákladov

odhadkyňa výrobných nákladov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept